WEBM thành 3GP

  • Bước 1: Gửi video WEBM mà bạn muốn chuyển đổi thành 3GP vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi chuyển đổi thành công sang định dạng 3GP.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống video 3GP của bạn.

WEBM 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WEBM thành 3GP