CDR thành PSD

  • Bước 1: Đưa ảnh CDR mà bạn muốn chuyển đổi sang PSD vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi tệp PSD của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống hình ảnh PSD của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

CDR 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CDR thành PSD.