PSD đến Tiff

  • Bước 1: Gửi tệp PSD bạn muốn chuyển đổi sang TIFF sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ PSD sang TIFF sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp TIFF của bạn cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PSD 2 TIFF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PSD thành TIFF