PSD sang TIFF

  • Bước 1: Gửi hình ảnh PSD mà bạn muốn chuyển đổi sang TIFF vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ PSD sang TIFF sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống hình ảnh TIFF của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PSD 2 TIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PSD thành TIFF