CPT thành PSD.

  • Bước 1: Gửi hình ảnh CPT bạn muốn chuyển đổi sang PSD vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi tệp từ CPT sang PSD sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh PSD của bạn ở địa phương.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

CPT 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CPT sang PSD