DIB thành SVG

  • Bước 1: Chọn hình ảnh DIB mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ DIB nào sang SVG bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng SVG hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, nút tải xuất sẽ hiển thị. Nhấn vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

DIB 2 SVG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DIB thành SVG