DIB thành TIFF

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải ảnh DIB của bạn lên hệ thống tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả file của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi một lúc cho đến khi quá trình chuyển đổi từ DIB sang TIFF hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống hình ảnh TIFF của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

DIB 2 TIFF

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi DIB sang TIFF