Chuyển định dạng từ DOC sang WPS.

  • Bước 1: Đăng tài liệu DOC mà bạn muốn chuyển đổi sang WPS vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ DOC sang WPS hoàn tất. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tài liệu WPS của bạn vào máy tính.

Sử dụng bộ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi lên đến 20 tài liệu WPS cùng một lúc.

DOC 2 WPS

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DOC sang WPS