EMZ thành PDF

  • Bước 1: Gửi hình ảnh EMZ bạn muốn chuyển đổi thành PDF vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ EMZ sang PDF hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu ảnh PDF của bạn vào máy địa phương.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

EMZ 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi EMZ sang PDF