EPS đến CDR

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi EPS sang CDR chỉ cần gửi tệp EPS mà bạn muốn chuyển đổi sang trình tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang CDR hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống miễn phí.

EPS 2 CDR

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi EPS thành CDR