AI sang WEBP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AI sang WEBP, chỉ cần tải ảnh AI mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng WEBP hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào đó để tải xuống hình ảnh WEBP của bạn.

AI 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AI thành WEBP