TIFF sang WEBP

  • Bước 1: Gửi tệp TIFF mà bạn muốn chuyển đổi sang WEBP vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Hãy đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ TIFF sang WEBP hoàn tất. Quá trình này sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy hình ảnh đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

TIFF 2 WEBP

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi TIFF sang WEBP