EXCEL sang JPG

  • Bước 1: Gửi tệp EXCEL bạn muốn chuyển đổi sang JPG vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang JPG hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận file đã được chuyển đổi miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

EXCEL 2 JPG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi EXCEL sang JPG