TEXT thành PDF

  • Bước 1: Đưa tệp TEXT bạn muốn chuyển đổi sang PDF vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tự động được bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Bấm vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

TEXT 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi VĂN BẢN sang PDF.