RTF sang DOCX

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp RTF của bạn lên trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể đơn giản nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi tập tin DOCX của bạn đang được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để tải kết quả miễn phí.

RTF 2 DOCX

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi RTF thành DOCX