Heic đến tiff

  • Bước 1: Gửi hình ảnh HEIC bạn muốn chuyển đổi sang TIFF sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra TIFF của bạn được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

HEIC 2 TIFF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi Heic thành Tiff