HEIC sang TIFF

  • Bước 1: Đưa hình ảnh HEIC bạn muốn chuyển đổi sang TIFF vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút trong khi đầu ra TIFF của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

HEIC 2 TIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi HEIC sang TIFF