AI đến PDF

  • Bước 1: Chọn một hoặc nhiều hình ảnh AI mà bạn muốn chuyển đổi thành PDF. Bạn có thể chọn nhiều tệp bằng cách nhấn phím "Shift" hoặc "Ctrl" trên bàn phím của bạn.
  • Bước 2: Nghiêng lưng - quá trình chuyển đổi từ AI sang PDF sẽ bắt đầu tự động sau khi gửi tệp tin.
  • Bước 3: Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Trong trường hợp bạn đã gửi nhiều hơn một tệp AI, bạn sẽ nhận được cả hai, một tệp PDF cho mỗi hình ảnh AI và một tài liệu PDF kết hợp chứa tất cả các hình ảnh (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên tệp gốc).

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

AI 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AI sang PDF