ICO sang PS

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi ICO sang PS, chỉ cần gửi hình ảnh ICO mà bạn muốn chuyển đổi lên tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra PS của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình PS của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

ICO 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ICO sang PS