JPEG sang JXL

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp JPEG của bạn lên trình tải tệp của chúng tôi ở bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang JXL hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào đó để có kết quả.

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 20 tài liệu.

JPEG 2 JXL

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi JPEG thành JXL.