MOV đến TXT

 • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MOV thành TXT, chỉ cần gửi tệp MOV bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
 • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MOV sang TXT hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
 • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu văn bản đơn giản TXT của bạn vào máy cục bộ.

 • settings
  Phân biệt những người khác nhau:
  Expert Settings: Customize codec options
 • MOV 2 TXT

  Uploading...
  Hình minh họa: Chuyển đổi MOV sang TXT