JPG đến WEBP

  • Bước 1: Gửi tệp JPG bạn muốn chuyển đổi sang WEBP sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ JPG sang WEBP sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp WEBP của bạn cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPG 2 WEBP

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi JPG thành WEBP