M2TS sang WEBM.

  • Bước 1: Nộp video M2TS mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng WEBM vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ M2TS sang WEBM sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ nhìn thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải về video WEBM của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M2TS 2 WEBM

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M2TS sang WEBM