M2TS thành M4A

  • Bước 1: Gửi tập tin M2TS mà bạn muốn chuyển đổi sang M4A vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng M4A hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M2TS 2 M4A

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M2TS sang M4A