M2TS thành FLV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M2TS sang FLV, chỉ cần gửi video M2TS mà bạn muốn chuyển đổi đến công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Khi việc chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống video FLV của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M2TS 2 FLV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M2TS sang FLV