M2TS sang WMV

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên video M2TS của bạn vào trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ M2TS sang WMV sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải video WMV của bạn về.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M2TS 2 WMV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M2TS sang WMV.