M4B sang WMA.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M4B sang WMA, hãy đăng tải các tệp âm thanh M4B bạn muốn chuyển đổi lên uploader bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi nó hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

M4B 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M4B sang WMA