M4B thành M4A

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M4B sang M4A, hãy đưa các tệp âm thanh M4B bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chốc cho đến khi quá trình chuyển đổi từ M4B sang M4A hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

M4B 2 M4A

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M4B sang M4A