APE sang AVI

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi APE thành AVI, chỉ cần đăng tải tệp APE mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra AVI của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để lấy kết quả.

Chồng ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng cho video AVI của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

APE 2 AVI

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi APE sang AVI