M4V thành AMR.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M4V sang AMR, chỉ cần gửi video M4V mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang AMR hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video AMR của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M4V 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M4V sang AMR