F4V thành OGG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video F4V của bạn lên trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo thả hoặc nhấp chuột vào tập tin của bạn.
  • Bước 2: Hãy đợi một chút trong khi đầu ra OGG của bạn được tạo.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống tệp OGG của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

F4V 2 OGG

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi F4V sang OGG