Trình chuyển đổi MD

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho tài liệu MD của bạn vào trường tìm kiếm được cung cấp, nằm bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi tệp thành MD thay vì vậy, chỉ cần nhấp chuột vào 'to MD'.
  • Bước 2: Nhấp vào nút 'Tiếp theo' để tiếp tục đến giao diện tải lên. Trong phần này, bạn sẽ có thể chọn các tệp bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ định dạng MD, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.
  • Bước 3: Tải tài liệu MD của bạn lên và mong đợi quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà để biến đổi tệp thành định dạng yêu cầu. Khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi MD thành:

Chọn định dạng đầu ra mong muốn từ các lựa chọn ở trên và bắt đầu chuyển đổi tập tin MD của bạn ngay lập tức. Toàn bộ quá trình chuyển đổi nhanh chóng, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.