MKV sang ALAC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi định dạng MKV sang ALAC, hãy tải lên video MKV mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

MKV 2 ALAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MKV thành ALAC.