MKV thành TS

  • Bước 1: Gửi video MKV bạn muốn chuyển đổi sang TS vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MKV sang TS hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để lưu video TS của bạn vào máy tính cục bộ.

MKV 2 TS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MKV sang TS