MKV thành FLV

  • Bước 1: Gửi video MKV mà bạn muốn chuyển đổi sang FLV vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấn vào đó để nhận kết quả.

MKV 2 FLV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi định dạng MKV sang FLV