M4V thành WEBM

  • Bước 1: Gửi video M4V mà bạn muốn chuyển đổi thành WEBM vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ M4V sang WEBM hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải xuống video WEBM của bạn.

M4V 2 WEBM

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M4V thành WEBM