Mobi thành Docx

  • Bước 1: Tải lên một ebook trong định dạng Mobi. Bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào hộp tải lên bên phải hoặc kéo file Mobi vào đó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi từ Mobi thành Docx sẽ bắt đầu ngay lập tức. Chờ một lát cho đến khi nó hoàn thành.
  • Bước 3: Khi ebook của bạn đã được chuyển đổi thành công, nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để tải Ebook về dưới định dạng Docx.

MOBI 2 DOCX

Uploading...