DOCX sang MOBI

  • Bước 1: Gửi một tài liệu DOCX bằng cách nhấp vào hộp tải lên bên phải hoặc kéo thả tài liệu đó vào đó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi từ DOCX sang MOBI sẽ bắt đầu ngay lập tức và chỉ mất vài giây.
  • Bước 3: Sau khi tài liệu DOCX của bạn đã được thành công chuyển đổi thành định dạng MOBI, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để tải xuống ebook.

DOCX 2 MOBI

Uploading...