Cách chuyển đổi MOBI sang PDF:

  • Bước 1: Để chuyển đổi MOBI sang PDF Tải lên tệp .mobi của bạn trước.
  • Bước 2: Xem thanh quy trình, vì tệp của bạn đang được chuyển đổi.
  • Bước 3: Tải xuống tài liệu PDF được chuyển đổi.

MOBI 2 PDF

Uploading...

Chúng tôi cung cấp dịch vụ gì ở đây:

Điều này có nghĩa là bộ chuyển đổi của chúng tôi là nơi tốt nhất để chuyển đổi MOBI sang PDF trên web vì nó quan tâm đến mọi thứ ở một nơi: Chỉ cần tải lên tệp MOBI của bạn và chuyển đổi nó thành PDF chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể xem chuyển đổi trong thời gian thực sau đó và tải xuống tệp PDF khi hoàn tất. Do đó, bạn không phải tải xuống và cài đặt bất kỳ phần mềm chuyển đổi nào trên hệ thống của mình. Chuyển đổi các tệp Ebook MOBI của bạn sang PDF giúp bạn đọc chúng với một loạt các ứng dụng cho Windows, Linux và Mac. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, tất cả các tệp sẽ bị xóa ngay sau khi bạn tải xuống chúng.

Định dạng Sách điện tử Mobipocket:

Định dạng tệp Mobipocket, còn được gọi là định dạng tệp PRC dựa trên định dạng xuất bản ebook mở (EPUB) được phát triển bởi Diễn đàn xuất bản kỹ thuật số quốc tế.

Ứng dụng chính để đọc định dạng Mobipocket là trình đọc Mobipocket, có sẵn trên các thiết bị di động khác nhau như BlackBerry, Smallbon Smartphones hoặc trình đọc sách điện tử như Amazon Kindle. Ứng dụng chính để đọc định dạng Mobipocket là trình đọc Mobipocket, có sẵn trên Các thiết bị di động khác nhau như Blackberry, điện thoại thông minh Symbian hoặc trình đọc sách điện tử như Amazon Kindle.

Thuật toán nén Định dạng Mobipocket sử dụng cho phép hiển thị các trang cụ thể của ebook một khoảng thời gian hợp lý, mặc dù nếu thiết bị người dùng chỉ cung cấp năng lượng CPU thấp.