MP3 thành OGA.

  • Bước 1: Đưa file âm thanh MP3 bạn muốn chuyển đổi sang OGA vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi âm thanh từ MP3 sang OGA sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu âm thanh OGA của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

MP3 2 OGA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MP3 sang OGA