MP4 sang MTS

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MP4 sang MTS, hãy tải lên video MP4 mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở phía bên phải. Khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

MP4 2 MTS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MP4 thành MTS