MTS để Mov

  • Bước 1: Gửi video MTS bạn muốn chuyển đổi sang MOV sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu video MoV của bạn cục bộ.

MTS 2 MOV

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MTS sang MOV