MTS sang MOV.

  • Bước 1: Đăng tải video MTS mà bạn muốn chuyển đổi sang MOV vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video MOV của bạn vào máy cục bộ.

MTS 2 MOV

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MTS sang MOV