AVI sang WMV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AVI sang WMV, chỉ cần tải lên video AVI mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng WMV hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

AVI 2 WMV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AVI sang WMV