MP4 sang MXF

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên video MP4 của bạn vào trình tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả video của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ nhìn thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống video MXF của bạn.

MP4 2 MXF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MP4 sang MXF