Chuyển đến WMV

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi MOV sang WMV, chỉ cần gửi video MoV, bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra WMV của bạn được tạo.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

MOV 2 WMV

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi Mov sang WMV