MOV thành WMV.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MOV sang WMV, đơn giản chỉ cần tải video MOV mà bạn muốn chuyển đổi lên phần tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi WMV đầu ra của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

MOV 2 WMV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MOV sang WMV.