MXF sang MOV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MXF sang MOV chỉ cần gửi tệp MXF mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi video từ MXF sang MOV sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, nút tải xuất sẽ xuất hiện. Nhấp vào để lấy kết quả.

MXF 2 MOV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MXF sang MOV