WTV thành MP4.

  • Bước 1: Gửi video WTV bạn muốn chuyển đổi sang định dạng MP4 vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

WTV 2 MP4

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WTV sang MP4