Trình chuyển đổi MTS

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho video MTS của bạn vào ô tìm kiếm được cung cấp, nằm bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi tệp tin thành MTS thay vì vậy, chỉ cần nhấp vào 'to MTS'.
  • Bước 2: Nhấp chuột vào 'Tiếp theo' để tiến tới và truy cập vào giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tập tin mà bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ MTS.
  • Bước 3: Tải lên video MTS của bạn và dự đoán quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà chuyển đổi tệp thành định dạng mong muốn. Khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi MTS thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tệp video MTS ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi là hoàn toàn miễn phí.