Trình chuyển đổi MPEG

  • Bước 1: Định vị trường tìm kiếm ở phía bên phải của giao diện để nhập định dạng đầu ra mong muốn cho video MPEG của bạn. Nếu ý định của bạn là chuyển đổi tệp thành định dạng MPEG, bạn có thể dễ dàng làm điều này bằng cách nhấp vào tùy chọn 'Chuyển đổi sang MPEG'.
  • Bước 2: Nhấp vào 'Tiếp theo' để di chuyển và truy cập giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ MPEG.
  • Bước 3: Tải lên tệp video MPEG của bạn và đợi quá trình chuyển đổi mượt mà và nhanh chóng sẽ biến tệp thành định dạng mong muốn. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu lại tệp đã được định dạng mới của bạn.

Chuyển đổi từ MPEG thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tệp video MPEG ngay lập tức. Việc chuyển đổi là hoàn toàn miễn phí.