MXF đến MP4

  • Bước 1: Chọn video MXF bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ MXF nào thành MP4 bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra MP4 của bạn được tạo.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống video MP4 của bạn.

MXF 2 MP4

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MXF thành MP4