MXF sang OGV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MXF sang OGV, chỉ cần tải lên video MXF bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra OGV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy tập tin đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MXF 2 OGV

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MXF sang OGV