OGV sang MKV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi OGV sang MKV, chỉ cần gửi tệp OGV bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

OGV 2 MKV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi OGV sang MKV